HPPC 4. IPSC MATCH 2017


Datum/Zeit
11.11.2017 9:00 - 15:00


Stand 4 (IPSC MATCH)

Stand 5 (IPSC MATCH)

Stand 6 (IPSC MATCH)

Stand 7 (IPSC MATCH)

Stand 8 (IPSC MATCH)

Stand 9 (IPSC MATCH)

Stand 12 (IPSC MATCH)

 

Harold RuzanjiHPPC 4. IPSC MATCH 2017